ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

 

Κατά την περίοδο της εφηβείας και της μετεφηβείας ολοκληρώνεται ο σχηματισμός της προσωπικότητας του ατόμου μέσα από την απαρτίωση των σχέσεών του με τον άλλο, μέσω μιας σειράς ταυτίσεων. Για να μπορέσει να προσανατολιστεί προς το μέλλον το άτομο αναζητά μια «θεωρία ζωής», ένα σύστημα αξιών και ιδανικών χωρίς κενά κι εσωτερικές αντιφάσεις. Ερευνητές αναφέρουν ότι το κατά πόσον αυτή η περίοδος θα οδηγήσει σε ωριμοποιητικές διαδικασίες ή, αντίθετα, σε επώδυνα βιώματα, εξαρτάται τόσο από τη σταθερότητα των ψυχικών διεργασιών του ατόμου και από τα προσωπικά εφόδια που έχει αναπτύξει, όσο και από το στενό αλλά και ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον (συνθήκες διαβίωσης, καταπίεση, αποδοχή, δίκτυο στήριξης κτλ). 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ 21-02-2019

Free business joomla templates