ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ: Αρμονική συνύπαρξη των μελών της σύγχρονης οικογένειας / Διαχείριση κρίσεων

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ:
Αρμονική συνύπαρξη των μελών της σύγχρονης οικογένειας

Διαχείριση κρίσεων

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 2 ΜΑΪΟΥ
κάθε δεύτερη Τετάρτη 6-8 μμ
5ο Δημοτικό & 23ο Δημοτικό Σχολείο

 

Free business joomla templates