Ομάδα Εφήβων: Ομάδα Υποστήριξης και Προσωπικής Ανάπτυξης

Η ομάδα εφήβων αποτελεί ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο το οποίο δίνει την ευκαιρία στα μέλη του να παρατηρήσουν τον εαυτό τους και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τους άλλους. Ως εργαστήριο ανθρώπινων σχέσεων, η ομάδα υποστηρίζει τα μέλη της να “πειραματιστούν”, δοκιμάζοντας τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς οι οποίες ως τώρα μπορεί να προκαλούσαν άγχος ή φόβο. Η συμμετοχή στην ομάδα προσφέρει τη σημαντική βιωματική γνώση πως, αν και ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, κανείς δεν είναι μόνος του στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Σκοπός της συμμετοχής στην ομάδα είναι το κάθε μέλος να διευρύνει την ικανότητά του να καλλιεργεί ουσιαστικές και δημιουργικές σχέσεις με τον εαυτό του και τους άλλους.

 

 

Τελευταία Νέα

Free business joomla templates